Se vores afholdte arrangementer
 
 
 
 

Arrangementer

 
 
 
 
GENERALFORSAMLING.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Kreds 44.
Mandag 4. februar 2019 kl.19.00 I klubhuset Frøkærvej 28 6700 Esbjerg.
Dagsorden.
 
 
1. Valg af dirigent. (Foreslået Karin Christiansen)
2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse.
 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. Fremlægges af Birgitte Jørgensen
 
5. Indkomne forslag. (skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen)
på mail til Kirsten Schmolke - kirstenschmolke@gmail.com
 
                                      6. Valg.
a. Formand – vælges for 2 år. (Kirsten Schmolke genopstiller)
 
b. Sekretær – vælges for 1 år. (Stephan Laustrup trækker sig)
 
c. Bestyrelsesmedlem vælges for 1 år (Richard Mogensen genopstiller)
 
d. Bestyrelsessuppleanter 2 stk. – vælges for 1 år.
 
e. Revisor og revisorsuppleant – vælges for 1 år. (Revisor, Hanne Mink, genopstiller)
 
f. To repræsentanter til repræsentantskabsmøde.
 
6. Eventuelt.
 
Alle kredsens medlemmer er velkomne – men kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis i Schæferhundeklubben for Danmark kreds 44 Esbjerg er stemmeberettigede og valgbare.
"Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i Schæferhundeklubben for DK før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne Stephan Laustrup – sekretær. 
 
 
 
 
Har du som medlem af Schæferhundeklubben kreds 44 Esbjerg et ønske om et arrangement.
Tøv ikke med at kontakte os i klubben eller på mail.
Så vil vi prøve om vi kan opfylde dit ønske.
 
 
 
 
 
 
 
Schæferhundeklubben kreds 44 Frøkærvej 28 6710 Esbjerg V