Referat Generalforsamling 7/2-2024 kl. 19.00


Referat fra Generalforsamling 7/2-2024 – kl. 19.00 - Kreds 44

Tilstede fra Bestyrelsen: Torben, Bo, N.J, Susanne, Helena


Onsdag d. 7. Februar blev der afholdt Generalforsamling i Kreds 44.

Bo Bergholt blev valgt som dirigent

Det blev konstateret at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt

Kirsten Schmolke og Frank Kirkemann blev valgt som stemmetællere

Torben(formand) fremlagde sin beretning som blev godkendt

Helena (Kasserer) fremlagde regnskabet som blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag

Følgende blev valgt til Bestyrelsen:

(Formand: Torben Nielsen – ikke på valg)
Bestyrelsesmedlem: Frank Kirkemann
Næstformand: Bo Bergholt
Kasserer: Helena Svejgård Nielsen
Bestyrelsessuppleant 1: Heidi Black
Bestyrelsessuppleant 2: Søren Kristiansen
Revisor: Kurt Jensen
Revisorsuppleant: Kirsten Schmolke
Repræsentanter til repræsentantskabsmøde: Kurt Jensen, Torben Nielsen

Under evt. blev der diskuteret forskellige emner; vi skal afholde flere prøver : fx 1 hvert kvartal, vi skal have valgt en ARK’er og en BRK’er og vi skal have shinet hjemmesiden op med nye billeder.

Første Bestyrelses møde i den nye bestyrelse er: 19/2-2024 kl. 17 i klubhuset


Esbjerg d. 8. Februar 2024
 
 
Alle hunde racer er velkommen
stor som små.
 
Velkommen til Schæferhundeklubben kreds 44 Esbjerg.
 
Vi har løbende indskrivning til træning. 
 
Husk vi træner ikke kun schæferhunde.
 
Hos os er alle racer er velkommen.
 
Vi træner efter den enkelte hunds & førers behov
& i hyggelig atmosfære.
 
Hundesport på mange niveauer,så kom & være med. 
 
Skulle der være spørgesmål eller andet,
er du velkommen til at kontakt os. 
 
 
 
 
 
 
 
klubbens sponsorer
Husk at støtte dem, de støtter os. 
 
 
Byens bedste brød og kager.
 
 
 
Alarmsystemer til både Private & Erhverv
 http://www.telesikring.dk/
 
 
 
 
 
Skal jeres Virksomhedens logo
på et banner?
 
Der hænger fremme året rundt,
samt på vores hjemmeside &
Facebook gruppe?
Som dagligt bliver set af
rigtige mange.
 
Vi kan med garanti sørger for
du/i får fuldt udbytte af jeres
sponsorat.
Hold dig ikke tilbage
for at kontakte os om pris m.m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schæferhundeklubben kreds 44 Frøkærvej 28 6710 Esbjerg V